Tag Archives for " suđenje okrivljenom u odsustvu "

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

Kada okrivljeni nije u toku istrage odbio postavljenog branioca po službenoj dužnosti a u toku glavnog pretresa je promenio adresu prijavljenog prebivališta, pa mu je sud morao postaviti branioca po službenoj dužnosti, postoji krivica na strani okrivljenog i njegova obaveza da plati troškove krivičnog postupka.

Suđenje u odsustvu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Suđenje u odsustvu

Ispunjeni su uslovi da se okrivljenom sudi u odsustvu ukoliko okrivljeni duže vreme ne živi na prijavljenoj adresi već u inostranstvu, da ni članovi njegove bliže porodice ne žive na adresi na kojoj je okrivljeni prijavljen već u inostranstvu, da apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja za krivično delo za koje je on okrivljen nastupa u prvoj polovini sledeće godine i pri tome okrivljeni nije dostupan organima Republike Srbije.