Tag Archives for " privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja "

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

PRIVREDNO PRAVO

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole od nadležnog organa, predstavlja privredni prestup iz člana 88. stav 1. tačka 3. i stav 3. Zakona o upravljanju otpadom.

Određivanje privremene mere za obezbeđenje novčanog potraživanja

OBLIGACIONO PRAVO

Određivanje privremene mere za obezbeđenje novčanog potraživanja

Da bi se odredila privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja izvršni poverilac, pored verovatnoće postojanja potraživanja, mora učiniti verovatnim da će bez privremene mere izvršni dužnik osujetiti ili znatno otežati naplatu potraživanja time što će svoju imovinu ili sredstva otuđiti, prikriti ili na drugi način njima raspolagati.

Privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja

PROCESNO PRAVO

Privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja

Ima mesta odbijanju predložene privremene mere tužioca u parnici protiv tužene za isplatu naknade štete zabranom raspolaganja na novčanim sredstvima tužene koja ima prema tužiocu u izvršnom postupku, ako je tužena zakonitom pravnom radnjom raspolagala novcem pre podnošenja tužbe tužioca.