Tag Archives for " privremena mera "

Privremena mera i ishod parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Privremena mera i ishod parničnog postupka

Odlučivanjem o predlogu za određivanje privremene mere ne prejudicira se ishod parničnog postupka. Sud mora da ceni da li je poverilac na osnovu činjenica iznetih u tužbi i priloženih dokaza učinio verovatnim svoje nenovčano potrživanje, s tim da se sud prilikom odluke o predlogu ne bavi utvrđivanjem činjenica, već isključivo ocenjivanjem iznetih dokaza u pravcu ispunjenosti uslova za određivanje predložene privremene mere, kako bi se utvrdilo da je poverilac učinio verovatnim svoje nenovčano potraživanje.

Zabeležba kao privremena mera

PROCESNO PRAVO

Zabeležba kao privremena mera

Privremena mera je vrsta zabeležbe, a zabeležba je po svojoj prirodi, vrsta knjižnog upisa kojom se evidentiraju i čine javnim izvesni pravno relevantni lični odnosi titulara zemljišno-knjižnih prava, kao i izvesne pravne činjenice koje su od uticaja na promet tih prava. Zabeležbom se ne stvara nikakvo pravo, niti se već postojeće u bilo čemu menja. Stoga se zabeležbom, tj. privremenom merom, ne može sprečavati promet nepokretnosti.

Privremena mera za određivanje novčanog potraživanja

PROCESNO PRAVO

Privremena mera za određivanje novčanog potraživanja

Kada su tužioci u parnici radi naknade štete učinili dokazima verovatnim postojanje njihovog potraživanja prema tuženicima, tada ima mesta usvajanju privremene mere tužilaca u vidu zabrane otuđenja nepokretnosti tuženih.

Privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja

PROCESNO PRAVO

Privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja

Ima mesta odbijanju predložene privremene mere tužioca u parnici protiv tužene za isplatu naknade štete zabranom raspolaganja na novčanim sredstvima tužene koja ima prema tužiocu u izvršnom postupku, ako je tužena zakonitom pravnom radnjom raspolagala novcem pre podnošenja tužbe tužioca.