Tag Archives for " stavljanje u promet "

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – Krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda

Kada je okrivljeni od N. N. lica nabavio rezan duvan u količini od 50 kg koji se smatra akciznim proizvodom, bez ikakve dokumentacije, pravilno je prvostepeni sud našao da je time okrivljeni nabavio rezani duvan radi stavljanja u promet i time učinio krivično delo nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 176. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.