Tag Archives for " privremena mera za obezbeđenje nenovčanog potraživanja "

Obaveza plaćanja sudskih penala

USTAVNO PRAVO

Obaveza plaćanja sudskih penala

Obaveza plaćanja sudskih penala prestaje kada poverilac podnese predlog za izvršenje izvršne isprave kojom je utvrđena nenovčana obaveza dužnika.

Privremena mera za obezbeđenje nenovčanog potraživanja

PROCESNO PRAVO

Privremena mera za obezbeđenje nenovčanog potraživanja

Privremena mera za obezbeđenje nenovčanog potraživanja može se odrediti ako je izvršni poverilac učinio verovatnim postojanje potraživanja i opasnost da će se ostvarenje potraživanja osujetiti ili znatno otežati.