Tag Archives for " procesne radnje "

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje mora se podneti u roku od osam dana računajući od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, od dana kada je za to saznala.