Tag Archives for " troškovi postupka na ime sudskih taksi "

Priznanje troškova postupka na ime sudskih taksi

USTAVNO PRAVO

Priznanje troškova postupka na ime sudskih taksi

Ustavnopravno je neprihvatljivo obrazloženje drugostepene presude prema kome se podnosiocu ustavne žalbe ne mogu priznati troškovi parnice na ime sudskih taksi, jer ”u spisu predmeta nema dokaza da su iste plaćene, niti je podnosilac dokaz o tome priložio uz žalbu”.