Tag Archives for " sudska taksa "

Oslobađanje od plaćanja sudskih taksi

PROCESNO PRAVO

Oslobađanje od plaćanja sudskih taksi

Ako je zahtev stranke upućen prvostepenom sudu za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi podnet nakon pravnosnažnog okončanja postupka, onda se rešenjem prvostepenog suda takav zahtev odbacuje a ne da se odbija kao neosnovan.

Priznavanje troškova postupka na ime sudskih taksi

USTAVNO PRAVO

Priznavanje troškova postupka na ime sudskih taksi

To što stranka u postupku nije do zaključenja glavne rasprave dostavila dokaz o tome da je platila sudske takse, ne može uticati na odluku suda o visini troškova koji će toj stranci biti dosuđeni, odnosno da stranci ne prizna troškove na ime sudskih taksi.