Tag Archives for " odbijanje privatne tužbe "

Odbijanje privatne tužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje privatne tužbe

Ima mesta odbijanju privatne tužbe podnete zbog krivičnog dela uvreda samo ako je očigledno iz navoda krivične tužbe da opisane radnje izvršenja ne predstavljaju krivično delo, a u protivnom data krivično-pravna situacija se ima rešiti nakon održanog glavnog pretresa.

Oštećenje tuđe stvari i odbijanje privatne tužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oštećenje tuđe stvari i odbijanje privatne tužbe

Nije bilo mesta odbijanju privatne tužbe shodno članu 503. stav 1. u vezi člana 338. stav 1. tačka 3. ZKP podnete zbog krivičnog dela oštećenje tuđe stvari iz člana 212. stav 1. KZ samo zbog toga što u istoj nisu pruženi dokazi o vlasništvu oštećene na spornoj parceli.

Odbijanje privatne tužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje privatne tužbe

Ukoliko u privatnoj tužbi koja je podneta protiv okrivljenog zbog krivičnog dela uvrede i ugrožavanja sigurnosti nisu ostvareni zakonski elementi bića tih krivičnih dela sudija je ovlašćen da u postupku ispitivanja odbije privatnu krivičnu tužbu ako ustanovi da delo koje je predmet optužbe nije krivično delo a nema uslova za primenu mera bezbednosti.