Tag Archives for " prigovor zastarjelosti "

Prigovor zastarjelosti

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Prigovor zastarjelosti

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u okolnostima konkretnog slučaja nema ništa što bi uputilo na zaključak da su redovni sudovi proizvoljno tumačili i primijenili materijalno pravo kada su zaključili da je osnovan prigovor zastarjelosti koji je istakao tuženi, a zbog čega su kao neosnovan odbili apelantov tužbeni zahtjev koji ničim nije učinio mogućim i vjerovatnim da nije bio u mogućnosti da iskoristi raspoloživa pravna sredstva i tako utiče na prekid zastarjelosti.