Tag Archives for " odbacivanje krivične prijave po osnovu oportuniteta "

Naknada štete i odbacivanje krivične prijave po osnovu oportuniteta

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete i odbacivanje krivične prijave po osnovu oportuniteta

Oštećeni ima pravo na naknadu nematerijalne štete od štetnika protiv kojeg je podneta krivična prijava zbog nanošenja teške telesne povrede, i kad je prijava odbačena zato što je štetnik prihvatio da plati određen novčani iznos u humanitarne svrhe.