Tag Archives for " zastarelost potraživanja štete prouzrokovane krivičnim delom "

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Za postojanje osnovnog oblika krivičnog dela nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi nije uslov da je okrivljeni pravnosnažno osuđen i za krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja, već je dovoljno da je okrivljeni prethodno prevoznim sredstvom kojim je upravljao naneo, odnosno prouzrokovao povredu oštećenog koga je zatim ostavio bez pomoći.

Zastarelost potraživanja štete prouzrokovane krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja štete prouzrokovane krivičnim delom

Za zastarelost potraživanja štete prouzrokovane krivičnim delom nije od uticaja momenat saznanja za konačan obim štete, jer je reč o roku zastarelosti čijim protekom oštećeni apsolutno gubi pravo na potraživanje naknade štete.