Tag Archives for " zastarelost međusobnih potraživanja "

Zastarelost međusobnih potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost međusobnih potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga

Međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga, kao i potraživanja naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima, zastarevaju za tri godine, a zastarevanje teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu.