Tag Archives for " oslobađanje od troškova postupka "

Troškovi parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka

U situaciji kada je izvršni poverilac pokrenuo postupak protiv izvršnog dužnika na osnovu verodostojne isprave, radi namirenja novčanog potraživanja u iznosu od 35.000 dinara, a u prigovoru je izvršni dužnik priznao potraživanje tužioca u iznosu od 8.000 dinara, a za ostali deo potraživanja je istakao prigovor zastarelosti, koji je odlukom suda osnovan i rešenje o izvršenju u tom delu je stavljeno van snage, pravilna je odluka prvostepenog suda da svaka stranka snosi svoje troškove.

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

Suština procesnog instituta oslobađanja od troškova postupka je u utvrđivanju opšteg imovnog stanja stranke, a ne u utvrđivanju pojedinačnih prihoda.