Tag Archives for " odlučivanje o troškovima postupka "

Troškovi parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka

U situaciji kada je izvršni poverilac pokrenuo postupak protiv izvršnog dužnika na osnovu verodostojne isprave, radi namirenja novčanog potraživanja u iznosu od 35.000 dinara, a u prigovoru je izvršni dužnik priznao potraživanje tužioca u iznosu od 8.000 dinara, a za ostali deo potraživanja je istakao prigovor zastarelosti, koji je odlukom suda osnovan i rešenje o izvršenju u tom delu je stavljeno van snage, pravilna je odluka prvostepenog suda da svaka stranka snosi svoje troškove.

Dozvoljenost revizije

PROCESNO PRAVO

Dozvoljenost revizije

Kada je za izjavljivanje revizije merodavna vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog duga, dok se kamate, ugovorna kazna i ostala sporedna traženja, kao i parnični troškovi ne uzimaju u obzir, ako ne čine glavni dug.

Naknada troškova postupka pred Ustavnim sudom

USTAVNO PRAVO

Naknada troškova postupka pred Ustavnim sudom

Učesnici u postupku pred Ustavnim sudom sami snose svoje troškove.