Tag Archives for " naknada troškova postupka "

Naknada troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Naknada troškova postupka

Tužilac je u obavezi da nadoknadi tuženom parnične troškove ako tuženi nije dao povod za tužbu i ako je priznao tužbeni zahtev u odgovoru na tužbu, odnosno na pripremnom ročištu, a ako pripremno ročište nije održano onda na glavnoj raspravi pre nego što se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari.