Tag Archives for " naknada troškova postupka "

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

Suština procesnog instituta oslobađanja od troškova postupka je u utvrđivanju opšteg imovnog stanja stranke, a ne u utvrđivanju pojedinačnih prihoda.

Naknada troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Naknada troškova postupka

Tužilac je u obavezi da nadoknadi tuženom parnične troškove ako tuženi nije dao povod za tužbu i ako je priznao tužbeni zahtev u odgovoru na tužbu, odnosno na pripremnom ročištu, a ako pripremno ročište nije održano onda na glavnoj raspravi pre nego što se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari.