Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara

Izreka prvostepene presude je suprotna razlozima iste kada se u pogledu izricanja mere bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara veštak u svom nalazu i mišljenju nije izjasnila da na strani okrivljenog postoji opasnost da će okrivljeni usled zavisnosti od alkohola dalje vršiti krivična dela a provstepeni sud je izrekao navedenu meru bezbednosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)