Tag Archives for " povreda časti i ugleda "

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda

Kada je između tužioca i tuženika najpre došlo do verbalne rasprave, a potom je tuženik odgurnuo tužioca, dalji sukob je sprečen intervencijom trećih lica, tada tužilac nema pravo na naknadu nematerijalne štete zbog duševnih bolova usled povrede časti i ugleda shodno članu 200. ZOO.

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

Pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda, usled uvredljivih reči može ostvariti onaj koji ih doživi kao uvredljive, neprijatne, sramne, ponižavajuće, a ne samo onaj koga su te reči uplašile.

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda zbog nereizbora na javnotužilačku funkciju

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda zbog nereizbora na javnotužilačku funkciju

Osnovan je tužbeni zahtev za naknadu nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda, zbog činjenice da nije izabran odlukom Državnog veća tužilaca i da je zbog prestanka javnotužilačke funkcije tužilac trpeo duševne bolove zbog povrede časti i ugleda.

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda, zbog vođenja krivičnog postupka

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda, zbog vođenja krivičnog postupka

Lice protiv koga je u skladu sa zakonskim ovlašćenjima vođen i obustavljen krivični postupak, nema pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda, zbog vođenja krivičnog postupka.