Nadležnost poreske uprave

UPRAVNO PRAVO

Nadležnost poreske uprave

Poreska uprava je nadležna da odlučuje samo po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata, a kako naknada za korišćenje građevinskog zemljišta ne predstavlja ni porez ni sporedno poresko davanje, to Poreska uprava nije nadležna da odlučuje po žalbi u ovoj upravnoj stvari.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)