Tag Archives for " zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini "

Prodaja bespravno podignutih objekata

STVARNO PRAVO

Prodaja bespravno podignutih objekata

Prodaja bespravno podignutih objekata građenih na građevinskom zemljištu u državnoj svojini za koje prodavac nije dokazao svojstvo graditelja, protivna je zakonu.

Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini prikupljanjem ponuda javnim oglasom

UPRAVNO PRAVO

Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini prikupljanjem ponuda javnim oglasom

Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini prikupljanjem ponuda javnim oglasom, predstavlja akt raspolaganja imovinske prirode i ne može se poništavati doneto rešenje primenom Zakona o opštem upravnom postupku.