Tag Archives for " sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu "

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

Lice koje izgradi zgradu ili drugu građevinu na zemljištu na koje drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine i na zemljište na kome je izgrađen građevinski objekat, kao i na zemljište koje je neophodno za redovnu upotrebu tog građevinskog objekta, ukoliko nije znalo niti moglo znati da gradi na tuđem zemljištu, a vlasnik zemljišta je znao za izgradnju i nije se tome protivio.

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

Lice koje izgradi zgradu ili drugu građevinu (građevinski objekat) na zemljištu na koje drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine i na zemljištu na kome je izgrađen građevinski objekat, kao i na zemljištu koje je neophodno za redovnu upotrebu tog građevinskog objekta, ako nije znalo niti je moglo znati da gradi na tuđem zemljištu, a vlasnik zemljišta je znao za izgradnju i nije se odmah usprotivio.

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

Zakonom o osnovama svojinsko-pravnih odnosa kumulativno su propisana dva uslova za sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu: prvi je savesnost graditelja, odnosno da nije znao ili nije mogao znati da gradi na tuđem zemljištu: i drugi da je vlasnik zemljišta znao za gradnju i nije se odmah usprotivio.