Tag Archives for " davanje građevinskog zemljišta u zakup "

Raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem po ceni koja je manja od tržišne cene ili bez naknade

USTAVNO PRAVO

Raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem po ceni koja je manja od tržišne cene ili bez naknade

Zakonom je omogućeno jedinici lokalne samouprave da, radi realizacije investicionog projekta kojim se unapređuje lokalni ekonomski razvoj, raspolaže neizgrađenim građevinskim zemljištem po ceni koja je manja od tržišne cene ili bez naknade, ali samo za slučaj otuđenja navedenog zemljišta, a ne i njegovog davanja u zakup.