Tag Archives for " primena blažeg zakona u ponovljenom postupku "

Primena blažeg zakona u ponovljenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Primena blažeg zakona u ponovljenom postupku

U ponovljenom postupku ne može se primeniti blaži krivični zakon koji je stupio na snagu posle donošenja ranije pravnosnažne presude, jer se u ponovljenom postupku ispituje zakonitost ranije presude prema zakonu koji je važio u vreme njenog donošenja.