Tag Archives for " izdavanje odobrenja za geološka istraživanja "

Odlaganje i upravljanje rudarskim otpadom

PRIVREDNO PRAVO

Odlaganje i upravljanje rudarskim otpadom

Postoji privredni prestup iz člana 181. stav 1. tačka 15. i stav 2. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima u slučaju kada se rudarski otpad zbrinjava bez odgovarajuće dozvole.

Izdavanje odobrenja za geološka istraživanja

UPRAVNO PRAVO

Izdavanje odobrenja za geološka istraživanja

Ako su zahtev za izdavanje odobrenja za istraživanje istog mineralnog ili drugog geološkog resursa na istom istražnom prostoru podnela dva ili više pravnih lica, odnosno preduzetnika, prioritet u dobijanju odobrenja ima pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je prvi podneo potpun zahtev, u skladu sa odredbom člana 32. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.