Tag Archives for " krivično delo pronevere "

Sticaj između krivičnih dela pronevera i falsifikovanje službene isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sticaj između krivičnih dela pronevera i falsifikovanje službene isprave

Kada je izvršenje krivičnog dela pronevera, praćeno falsifikovanjem službene isprave, čiji cilj je da se olakša ili prikrije pronevera, postoji sticaj između ova dva krivična dela.