Tag Archives for " supsidijarno jemstvo "

Supsidijarno jemstvo za plaćanje poreza na prihod od samostalne delatnosti

UPRAVNO PRAVO

Supsidijarno jemstvo za plaćanje poreza na prihod od samostalne delatnosti

Za porez na prihod od samostalne delatnosti jemče supsidijarno svojom imovinom svi punoletni članovi domaćinstva obveznika koji u momentu nastanka obaveza čine domaćinstvo obveznika u smislu člana 10. Zakona o porezu na dohodak građana.