Tag Archives for " supsidijarno jemstvo "

Solidarno jemstvo

OBLIGACIONO PRAVO

Solidarno jemstvo

Ako se ugovorom o jemstvu jemac obavezao kao jemac platac on odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca ili obojice u isto vreme (solidarno jemstvo).

Supsidijarno jemstvo za plaćanje poreza na prihod od samostalne delatnosti

UPRAVNO PRAVO

Supsidijarno jemstvo za plaćanje poreza na prihod od samostalne delatnosti

Za porez na prihod od samostalne delatnosti jemče supsidijarno svojom imovinom svi punoletni članovi domaćinstva obveznika koji u momentu nastanka obaveza čine domaćinstvo obveznika u smislu člana 10. Zakona o porezu na dohodak građana.