Tag Archives for " registar založnog prava na pokretnim stvarima "

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave, overene založne izjave

USTAVNO PRAVO

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave, overene založne izjave

Sticalac založene nepokretnosti, odnosno lice koje je naknadno steklo pravo svojine na nepokretnosti na kojoj postoji založno pravo, dužno je da trpi namirenje na nepokretnosti, ali nije izvršni dužnik, te stoga nema osnova da se u predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave, kao izvršni dužnik označi novi vlasnik fizičko lice, niti da se izvršenje odredi prema njemu.

Upis u registar založnog prava na pokretnim stvarima

UPRAVNO PRAVO

Upis u registar založnog prava na pokretnim stvarima

Uz zahtev za upis u registar založnog prava na pokretnim stvarima izvršni poverilac mora dostaviti original ili overenu kopiju zapisnika o popisu pokretnih stvari koja mora biti sačinjena u skladu sa odredbom člana 88. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.