Tag Archives for " dobrobit životinja "

Propisivanje uslova i načina držanja kućnih ljubimaca

USTAVNO PRAVO

Propisivanje uslova i načina držanja kućnih ljubimaca

Zakonom nije propisana obaveza vlasnika, odnosno držalaca pasa i mačaka da obaveste upravnika, odnosno profesionalnog upravnika ili skupštinu stambene zajednice o broju i vrsti pasa i mačaka koje drže u stanu, pa takvu obavezu ne može propisivati ni lokalna samouprava.

Ugovor o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovorom o doživotnom izdržavanju primalac izdržavanja se obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga kao naknadu za to izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.