Tag Archives for " prekršajni postupak – kumulativno izricanje novčane kazne i kaznenih poena "

Nadležnost u prekršajnom postupku

USTAVNO PRAVO

Nadležnost u prekršajnom postupku

Ako prekršajni sud u toku postupka zaključi da se radi o prekršaju za koji je trebalo izdati prekršajni nalog, jer se radi o delu za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, sud ne može da vrati organu državne uprave predmet radi naknadnog izdavanja prekršajnog naloga, već mora da završi započeti postupak.

Vođenje prekršajnog postupka za prekršaj za koji je predviđeno kumulativno izricanje novčane kazne i kaznenih poena

USTAVNO PRAVO

Vođenje prekršajnog postupka za prekršaj za koji je predviđeno kumulativno izricanje novčane kazne i kaznenih poena

Za vođenje prekršajnog postupka za prekršaj koji se okrivljenom stavlja na teret, a za koji je predviđeno kumulativno izricanje novčane kazne i kaznenih poena, nadležan je Prekršajni sud.