Tag Archives for " troškovi prekršajnog postupka "

Troškovi prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Troškovi prekršajnog postupka

Kada je prekršajni postupak pokrenut rešenjem prvostepenog suda u smislu odredbe člana 185. Zakona o prekršajima, onda oštećeni kao podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka ne može snositi troškove postupka u slučaju da je postupak obustavljen ili je okrivljeni oslobođen odgovornosti, već troškove snosi sud.

Troškovi prekršajnog postupka

USTAVNO PRAVO

Troškovi prekršajnog postupka

U situaciji kada je samo branilac okrivljenog podneo žalbu protiv prvostepenog rešenja o troškovima prekršajnog postupka, drugostepeni prekršajni sud ne može preinačiti prvostepeno rešenje o troškovima prekršajnog postupka time što će podnosiocu dosuditi manji novčani iznos na ime troškova postupka u odnosu na novčani iznos koji je dosuđen prvostepenim rešenjem.

Troškovi prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Troškovi prekršajnog postupka

Ako prekršajni sud ne usvoji zahtev okrivljenog i njegovog branioca za naknadu nužnih izdataka i nagrade, ili sud o njemu ne donese odluku u roku od tri meseca od dana podnošenja zahteva, okrivljeni i branilac imaju pravo da ovo potraživanje ostvaruju u parničnom postupku protiv Republike Srbije.