Tag Archives for " nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi "

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

Izvršilac krivičnog dela iz člana 344a stav 1. KZ, učinjenog radnjom fizičkog napada, može biti svako ko na sportskoj priredbi prisustvuje, bez obzira u kom svojstvu, preduzme navedenu radnju izvršenja prema bilo kom prisutnom licu, odnosno učesniku te priredbe.

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

Krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi čini i lice koje vrši nasilje ili oštećuje imovinu veće vrednosti prilikom dolaska i odlaska sa sportske priredbe ili javnog skupa, iz čega proizlazi da za postojanje ovog krivičnog dela nije od uticaja da li je radnja preduzeta na stadionu ili van njega.