Tag Archives for " nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi "

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

Krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi čini i lice koje vrši nasilje ili oštećuje imovinu veće vrednosti prilikom dolaska i odlaska sa sportske priredbe ili javnog skupa, iz čega proizlazi da za postojanje ovog krivičnog dela nije od uticaja da li je radnja preduzeta na stadionu ili van njega.