Nedozvoljen zahtev za preispitivanje odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje odluke Upravnog suda

Protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda nije dozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke, kada je Upravni sud ocenjivao zakonitost rešenja donetog u postupku revizije ako u upravnom postupku, koji je prethodio reviziji, nije isključena žalba, a zahtev za preispitivanje nije predviđen zakonom u predmetnoj upravnoj stvari i Upravni sud nije odlučivao u punoj jurisdikciji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)