Tag Archives for " ovlašćenje "

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

Podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nema ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažne presude donete u prekršajnom postupku, jer to pravo pripada isključivo Republičkom javnom tužiocu.

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažnih odluka donetih u prekršajnom postupku pripada isključivo Republičkom javnom tužiocu, a takvo ovlašćenje nije dato drugim procesnim subjektima, pa ni podnosiocu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.