Tag Archives for " načelo zakonitosti "

Primena načela zakonitosti i predvidivosti u upravnom postupku

UDK 35.077.3(497.11)

PRIMENA NAČELA ZAKONITOSTI I PREDVIDIVOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU
Mr Vesna Čogurić, sudija Upravnog suda.

Rezime: Zakonitost je pravna vrednost i u središtu je različitih shvatanja načela “vladavine prava”. Predstavlja specifičnu pravnu vrednost, za razliku od nespecifičnih pravnih vrednosti (život, zdravlje, sloboda, lična sigurnost, porodica, istina, rad, obrazovanje, itd).
Terminološka šarolikost je samo izraz i posledica različitosti koja oko načela zakonitosti postoji u pravnoj teoriji.
Međutim, iza različitih značenja načela zakonitosti i isto tako različitog iskustva sa načelom zakonitosti, iza te prividne šarolikosti i nereda, nalazi se stalna i nepromenljiva ideja koja pravo i načelo zakonitosti predstavlja na sasvim drugačiji način – kao pravnu izvesnost.
Pravo i načelo zakonitosti imaju, dakle, isti zadatak i cilj. Taj cilj jeste izvesnost, bez koje nema ni društvene izvesnosti. A bez društvene izvesnosti nema nikakve izvesnosti.
Uvođenjem načela predvidivosti, kojim je propisana obaveza upravnog organa da kada postupa u upravnoj stvari, organ vodi računa i o ranijim odlukama u istim ili sličnim upravnim stvarima, zapravo je ostvaren ozbiljan korak našeg zakonodavca približavanja ka cilju upravne izvesnosti.

Ključne reči: pravna sigurnost, načelo zakonitosti, načelo predvidivosti u upravnom postupku.