Tag Archives for " teško delo protiv opšte sigurnosti "

Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Kada je optuženi vozilo parkirao na zemljanoj površini van kolovoza, koja je pod nagibom prema kolovozu, izašao iz vozila a prethodno nije preduzeo potrebne mere kako bi sprečio da se vozilo samo pokrene, nije zaključao vrata na vozilu, niti je aktivirao parkirnu kočnicu a ručicu menjača ostavio u neutralnom položaju usled kojih propusta optuženog je došlo do samopokretanja vozila unazad, a zatim i kontakta vozila sa telom pešaka, koja se propisno kretala, što je rezultiralo time da bude pregažena ovim vozilom, zadobije teške telesne povrede opasne po život, koje su uslovile i smrtni ishod pešaka koja je preminula na licu mesta, tada se u radnjama optuženog stiču obeležja kvalifikovanog oblika krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti.

Teško delo protiv zdravlja ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv zdravlja ljudi

Kada lekar u svojstvu hirurga, pri pružanju lekarske pomoći pacijentkinji, sada pokojnoj, ne preduzme sve neophodne mere i postupke u njenom lečenju, usled čega je prouzrokovano pogoršanje njenog zdravstvenog stanja, nakon čega je pacijentkinja i pored operativnog i postoperativnog lečenja preminula radi se o nesavesnom postupanju.

Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Način na koji je optuženi upravljao viljuškarom i započeo radnju skretanja ulevo, time što je prilikom skretanja viljuškara ulevo sa transportnog puta za viljuškare ka rampi za odlaganje master bala, udario u potkolenicu noge sada pok. oštećenog predstavlja osnovni uzrok nastanka ove nezgode pri čemu je optuženi imao tehničke mogućnosti da uoči pešaka, zbog čega je bio dužan da se uveri da ovaj manevar može da učini bezbedno, pa je takvim propustom optuženi učinio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Kada je na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera, utvrđeno da je vozilo optuženog počelo sa kretanjem unazad gotovo odmah nakon izlaska optuženog iz vozila što optuženi nije ni primetio, pa je u toj vožnji vozilo udarilo u pešaka koji se pravilno kretao kolovozom, u nedostatku trotoara na tom delu puta, usled čega je pešak zadobila povrede od kojih je preminula, tada se u radnjama optuženog stiču obeležja krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti.

Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Kada je usled propusta okrivljenog da oštećenom obezbedi korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu došlo do nastupanja teže posledice – teške telesne povrede kod oštećenog, postoji krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.