Tag Archives for " primena principa zabrane “reformatio in peius” "

Primena principa zabrane “reformatio in peius” u pogledu inkriminisanih radnji

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Primena principa zabrane “reformatio in peius” u pogledu inkriminisanih radnji

Princip zabrane “reformatio in peius” podrazumeva da se po ukidanju prvostepene presude, ukinute po žalbi izjavljenoj u korist okrivljenog, u novom postupku ne može menjati na štetu okrivljenog činjenični opis inkriminisanih radnji.