Tag Archives for " primena principa zabrane „reformatio in peius“ "

Primena principa zabrane „reformatio in peius“ u pogledu inkriminisanih radnji

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Primena principa zabrane „reformatio in peius“ u pogledu inkriminisanih radnji

Princip zabrane „reformatio in peius“ podrazumeva da se po ukidanju prvostepene presude, ukinute po žalbi izjavljenoj u korist okrivljenog, u novom postupku ne može menjati na štetu okrivljenog činjenični opis inkriminisanih radnji.