Tag Archives for " povreda prava na imovinu "

Povreda prava na imovinu

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na imovinu

Odlučivanje o postojanju poreske obaveze fizičkog ili pravnog lica ne predstavlja odlučivanje o njegovom pravu svojine ili drugom imovinskom pravu, već do povrede prava na imovinu eventualno može doći u postupku prinudnog izvršenja prethodno utvrđene poreske obaveze preduzimanjem mera oduzimanja ili ograničenja imovine radi naplate poreskog duga, u situaciji kada te mere nisu propisane zakonom, kada ne služe legitimnom cilju ili kada su neproporcionalne.