Tag Archives for " pravnosnažno presuđena stvar "

Pravnosnažno presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravnosnažno presuđena stvar

Na zaključak o postojanju pravnosnažno presuđene stvari u krivičnom postupku, zbog krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. KZ, ne utiče okolnost što opis prekršaja iz člana 6. stav 3. ZJRM povodom istog događaja, ne sadrži opis teške telesne povrede oštećenog kao posledice radnje okrivljenog (zadavanje više udaraca osuđenom u predelu glave).