Tag Archives for " pravo kupca po osnovu pravnih nedostataka kupljene stvari "

Pravo kupca po osnovu pravnih nedostataka kupljene stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo kupca po osnovu pravnih nedostataka kupljene stvari

Pravo kupca po osnovu pravnih nedostataka kupljene stvari gasi se istekom godinu dana od saznanja za postojanje prava trećih, odnosno u roku od šest meseci po pravnosnažno okončanom sporu ako je treće lice pre isteka toga roka pokrenulo spor, a kupac pozvao prodavca da se u spor umeša.