Tag Archives for " konačni upravni akt "

Ocena rada policijskog službenika

UPRAVNO PRAVO

Ocena rada policijskog službenika

Ocena rada policijskog službenika se određuje rešenjem protiv koga se može izjaviti žalba Žalbenoj komisiji Vlade, pa policijski službenik ima pravo da zahteva od nadležnog starešine koji je doneo konačnu ocenu da donese i dostavi mu rešenje o oceni njegovog rada.

Ocenjivanje zakonitosti konačnog upravnog akta

USTAVNO PRAVO

Ocenjivanje zakonitosti konačnog upravnog akta

Kada u upravnom sporu zakonitost konačnog upravnog akta proverava na podlozi činjenica utvrđenih u upravnom postupku, ne postoji obaveza Upravnog suda da obrazlaže sve navode tužbe ukoliko su oni već isticani u upravnom postupku koji je prethodio upravnom sporu i u tom postupku bili ocenjeni.