Tag Archives for " presuđena stvar "

Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

Ne postoji presuđena stvar iako se radi o istom okrivljenom, istom krivičnopravnom događaju, u privatnoj krivičnoj tužbi tužioca podnetoj zbog krivičnog dela uvreda i u optužnom predlogu OJT podnetom zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti, jer u njima nisu obuhvaćene iste krivičnopravne radnje okrivljenog.

Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

Ako je okrivljeni kao službeno lice – direktor javnog preduzeća vršio neosnovan obračun deviznih dnevnica oglašen krivim presudom Prekršajnog suda zbog prekršaja iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ne može biti gonjen u sudskom krivičnom postupku za iste radnje, a zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.

Presuđena stvar

PROCESNO PRAVO

Presuđena stvar

Za postojanje presuđene stvari potrebno je da se ispune tri uslova: 1) da postoji identitet stranaka u istoj ili obrnutoj ulozi; 2) identitet zahteva i 3) identitet činjeničnog osnova. Da bi parnice bile identične, odnosno da bi se radilo o presuđenoj stvari, potrebno je da postoji isti događaj, na istom mestu i u istom vremenu.

Presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuđena stvar

Ako u toku krivičnog postupka koji se vodi protiv okrivljenog zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, prvostepeni sud ima saznanje da je protiv istog lica vođen i pravnosnažno okončan disciplinski postupak i izrečena mu je disciplinska mera raspoređivanje na drugo radno mesto, dužan je u obrazloženju presude da navede razloge za eventualno postojanje i primenu instituta presuđene stvari.