Tag Archives for " izvršenje produženog krivičnog dela "

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela počinje teći od momenta kada je preduzeta radnja poslednjeg dela koje je obuhvaćeno produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema pravnoj kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo krivično delo.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Krivično delo nasilje u porodici po svojoj prirodi je trajno krivično delo, zbog čega preduzimanje više radnji u jednom dužem vremenskom periodu ne predstavlja krivično delo u produženom trajanju, već jedno krivično delo.

Zastarelost radnji izvršenja produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost radnji izvršenja produženog krivičnog dela

Radnje izvršenja produženog krivičnog dela gube krivičnopravnu samostalnost i ne mogu se posmatrati odvojeno u smislu računanja kada nastupa apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja već se tok i rokovi zastarelosti posmatraju u odnosu na krivično delo kao celinu.