Tag Archives for " slobodno sudijsko uverenje "

Pravo na tajnost pisama i drugih sredstava opštenja

USTAVNO PRAVO

Pravo na tajnost pisama i drugih sredstava opštenja

Pravo na tajnost pisama i drugih sredstava opštenja iz člana 41. Ustava nije apsolutno i neograničeno, jer je Ustavom dozvoljeno odstupanje od nepovredivosti tog prava samo na osnovu sudske odluke, na određeno vreme i na način predviđen zakonom, pod uslovom da je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije.

Načelo slobodne ocene dokaza, ili slobodnog sudijskog uverenja

PROCESNO PRAVO

Načelo slobodne ocene dokaza, ili slobodnog sudijskog uverenja

Sud slobodno ceni izvedene dokaze, ali ova sloboda suda nije apsolutna, već je ograničena činjenicom da dokazivanje mora obuhvatiti sve činjenice koje su važne za donošenje sudske odluke, i slobodna ocena dokaza obavezuje sudiju da istinitost odlučnih činjenica obrazloži zaključkom, koji sam izvodi na osnovu sprovedenih dokaza, a ne subjektivno, ili po opštem utisku.