Zastarelost radnji izvršenja produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost radnji izvršenja produženog krivičnog dela

Radnje izvršenja produženog krivičnog dela gube krivičnopravnu samostalnost i ne mogu se posmatrati odvojeno u smislu računanja kada nastupa apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja već se tok i rokovi zastarelosti posmatraju u odnosu na krivično delo kao celinu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)