Produženo krivično delo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo

Ako je za neko delo, koje je obuhvaćeno konstrukcijom produženog krivičnog dela, utvrđeno da ga okrivljeni nije izvršio, ne može se u odnosu na to delo doneti oslobađajuća presuda, jer se okrivljeni ne može delimično osloboditi optužbe za jednu radnju krivičnog dela, koja ulazi u sastav produženog krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)