Tag Archives for " izdavanje upotrebne dozvole "

Legalizacija objekata

UPRAVNO PRAVO

Legalizacija objekata

Odredbe Zakona o planiranju i izgradnji za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nisu u saglasnosti sa Ustavom, ne mogu se primenjivati na odnose koji su nastali pre dana objavljivanja odluke Ustavnog suda, ako do tog dana nisu pravosnažno rešeni.