Tag Archives for " zabrana davanja otkaza zaposlenoj ženi dok je trudna "

Naknada zarade za vreme odsustva sa rada zbog održavanja trudnoće

USTAVNO PRAVO

Naknada zarade za vreme odsustva sa rada zbog održavanja trudnoće

Nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom odredba člana 14. stav 8. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u delu koji glasi: “ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade“.

Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu

Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Tehnološki višak

USTAVNO PRAVO

Tehnološki višak

U situaciji kada usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla, odnosno kada dođe do smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu, moraju se primeniti odgovarajući kriterijumi koji će dati odgovor na pitanje ko od zaposlenih predstavlja tzv. tehnološki višak.