Tag Archives for " zaštita žene od otkaza ugovora o radu za vreme trudnoće "

Naknada zarade za vreme odsustva sa rada zbog održavanja trudnoće

USTAVNO PRAVO

Naknada zarade za vreme odsustva sa rada zbog održavanja trudnoće

Nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom odredba člana 14. stav 8. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u delu koji glasi: “ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade“.

Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu

Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.