Tag Archives for " porodiljsko odsustvo "

Zabrana otkaza ugovora o radu ženi koja koristi pravo na porodiljsko odsustvo

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zabrana otkaza ugovora o radu ženi koja koristi pravo na porodiljsko odsustvo

Odredba člana 108. stav 4. Zakona o radu, o zabrani otkaza ugovora o radu, odnosi se na zaposlene žene koje su zaključile ugovor o radu na određeno vrijeme, a koje koriste pravo na porodiljsko odsustvo, a ne i na žene koje se nalaze na trudničkom bolovanju.

Refundacija sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Refundacija sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, a visina sredstava koja se refundiraju zavisi od dužine radnog odnosa koji je zaposleni neprekidno ostvario kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju.