Tag Archives for " teško delo protiv zdravlja ljudi "

Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije

Kada je okrivljeni dana 14. marta 2020. iz Republike Bosne i Hercegovine ušao na teritoriju Srbije, u kojoj je proglašena bolest COVID-19 zaraznom bolešću i izrečena mu je izolacija u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana, koju je prekršio izlaskom iz svoje kuće, učinio je krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije.

Teško delo protiv zdravlja ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv zdravlja ljudi

Postoji krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi iz člana 259. stav 1. u vezi člana 251. stav 1. KZ kada lekar pri pružanju lekarske pomoći primeni očigledno nepodoban način lečenja, ili nije primenio odgovarajuće higijenske mere i očigledno nesavesno postupa i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta.